2013/09/26

Undra och hjälparhanden

En del föds med en cp-skada i ena handen. Det gör att handen blir krånglig att använda och kanske därför helt nonchaleras av dess människa. Varför krångla med en krångelhand när man har en som funkar? Jo, för med träning kan den bli en hjälparhand. En som faktiskt gör nytta genom att i alla fall vara ett stöd. För att motivera små barn att träna sin krångelhand har jag på uppdrag av Habiliteringen, Stockholms landsting, gjort boken Undra och hjälparhanden. Undra har gips på sin ena hand. Därför står både hon och Lollo inför liknande utmaningar när det gäller att träna upp den andra handen. De tränar i många dagar. Sen har de fest. Jag kan skicka filen med e-post till den som önskar. Snart ska den finnas på Habiliteringens hemsida. Meddelar då.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar