Lokal: Wallingatan 9


Till Wallingatan 9 flyttade jag hösten 2007.

I lokalen sitter serietecknarna Micke Gran (hans rum har flest bilder då det innehåller många intressanta detaljer. Han syns själv vid en målning med granar) och Jonas Darnell, (svartrutig skjorta), författaren Mats Wänblad, författaren och illustratören Per Gustavsson (diskar) samt fotografen, seriefärgläggaren Kyung HyeLee (ej i bild vid dags datum).

TILLBAKA till MILDES VIND på HEMSIDAN.